Nytt prosjekt DeviHeart for å studere konsekvensene av avvikende hjertemorfologi hos oppdrettslaks 

Vårt anlegg tilrettelegger for tiden DeviHeart-prosjektet (Consequences of Deviating Heart morphology in farmed laks) ledet av Michael Frisk ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMR) ved Oslo Universitetssykehus (OUS). DeviHeart er et fireårig prosjekt finansiert av Norges sjømatforskningsfond (FHF). Det innebærer samarbeid med NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og flere havbruksbedrifter, deriblant Emilsen Fisk AS, Bjørøya AS, og Flatanger Settefisk AS.

Hovedmålet med DeviHeart-prosjektet er å undersøke de kort- og langsiktige konsekvensene av avvikende hjerteremodellering hos oppdrettslaks (Salmo salar). Konkret har prosjektet som mål å bestemme de kritiske utviklingsfasene for optimal hjertevekst hos laks. Teamet vil bruke ulike metoder for å overvåke hjertehelse, inkludert ekkokardiografi, lysmikroskopi, optisk kartlegging (OM) registreringer av kalsiumtransienter i hele hjerter, og analyse av produksjonsdata fra akvakulturanlegg. 

Prosjektet er basert på observasjon av høy forekomst av hjertemorfologiske avvik i akvakulturanlegg for atlantisk laks. Selv om de eksakte konsekvensene av disse avvikene ikke er fullt ut forstått, tyder foreløpige og publiserte data på at de kan ha negativ innvirkning på fiskevelferd og helse. I tillegg er en økt forekomst av hjerteremodellering assosiert med en høyere forekomst av dødelige hjertesykdommer som kardiomyopatisyndrom, bukspyttkjertelsykdom og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse. 

Diviating hjertemorfologi hos laks (A – vill, B-D – oppdrett). Bildet er tatt fra article “ Hvordan står det til med laksens hjertehelse?” på kyst.no.

For å undersøke temperatureffektene under egginkubasjons- og ferskvannsfasene, vil prosjektet bli gjennomført i både kommersielle og eksperimentelle omgivelser. Teamet har som mål å identifisere de kritiske fasene for sunn hjerteutvikling hos laks. Ved å følge nøye med på hjertehelsen gjennom alle utviklingsfaser, håper forskerne å få innsikt i de langsiktige konsekvensene av endret hjerteutvikling på fiskevelferd, helse og ytelse. 

Michael Frisk sammen med Ida Beitnes Johansen og Marit Stormoen (NMBU) vil ta opp det presserende behovet for å forstå og avbøte problemstillingene knyttet til hjertemorfologiske avvik hos oppdrettslaks, med mål om å opprettholde en vellykket og bærekraftig havbruksnæring samtidig som velferden til fisken sikres.

Fullstendig beskrivelse av prosjektet finnes i FHF prosjektbase .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

en_USEnglish