Bestilling

Håndtering av levende dyr er underlagt streng regulering i henhold til norske og europeiske lover. For å overholde dette regelverket er det satt i verk flere tiltak for å sikre forsvarlig gjennomføring av forsøk og den største hensynet til dyrevelferd.

Hvordan virker det?

Du finner de fleste dokumentene du trenger å fylle ut på vår ressurs nettside.

01. Ta kontakt med fiskeanlegget

Ta kontakt med oss for å starte en diskusjon om eksperimentet ditt, spørre om tilgjengelighet og utforske muligheter. For å hjelpe deg med å få mest mulig ut av det første møtet, oppfordrer vi deg til å laste ned en kortfattet dokument. Denne ressursen vil tjene som en guide, og hjelpe deg med å forberede den nødvendige informasjonen vi trenger for en produktiv diskusjon.

02. Motta et tilbud

Når du har fullført detaljene i det eksperimentelle oppsettet ditt, vil du motta et tilpasset tilbud. Dette anslaget kan brukes til finansieringssøknadene dine, i samsvar med de diskuterte spesifikasjonene til prosjektet ditt.

03. Send inn FOTS-søknad og risikovurdering

I de fleste tilfeller er det en forutsetning å få FOTS-tillatelse fra Mattilsynet. I tillegg skal det gjennomføres en obligatorisk risikovurdering og sendes inn til fiskeanlegget. Godkjenning av disse dokumentene er avgjørende før kontrakten kan sluttføres og signeres.

04. Møte med ansatte på fiskeanlegget og dets veterinær

Ta kontakt med oss igjen for å fordype deg i planen og risikovurderingen din. I henhold til lovkrav er deltakelse fra fiskeanleggets veterinær obligatorisk i dette møtet. Denne økten er sentral for å klargjøre rollene og ansvaret til fiskeanlegget og hver part som er involvert i prosjektet. I tillegg gir det en utmerket mulighet til å konsultere ekspertene våre for verdifull innsikt.

05. Signering av kontrakten

En tilpasset helhetlig kontrakt, som skisserer rollene til prosjektleder/leder og fiskeanlegget, etableres før oppstart. Ingen arbeidsinitiering, plassreservasjon eller fiskebestilling finner sted før kontrakten er formelt signert.

06. Gjør et innskudd

Etter signering av kontrakten vil du motta en faktura tilsvarende 50 % av estimert prosjektkostnad.

07. UTFØR EKSPERIMENTET

Vi er forpliktet til å støtte eksperimentet ditt med førsteklasses tjenester og opprettholde åpen kommunikasjon gjennom hele prosjektet. Ved betydelige avvik fra eksperimentplanen, krever ekstra assistanse eller påløper uforutsette kostnader, vil vi umiddelbart kontakte deg for diskusjon.

08. Sluttbetaling

Ved ferdigstillelse av prosjektet vil det bli utstedt en sluttfaktura for å dekke eventuelle gjenstående utgifter. Den endelige kostnaden kan overstige kontraktsbeløpet dersom ytterligere teknisk støtte utover de opprinnelig fastsatte vilkårene er benyttet.

09. Gi oss din tilbakemelding

Vi ville sette stor pris på om du kunne bruke bare 2 minutter på å fylle ut et kort skjema med tre spørsmål. Din tilbakemelding på hva du likte og ikke likte vil hjelpe oss å forbedre kvaliteten på tjenestene våre.

Første steg: Kontakt oss!

Spør oss om tilgjengelighet og muligheter

Din akvatiske forskningsreise begynner med oss.

en_USEnglish